Chè trôi nước - Glutinous Rice Balls

By Helen Le Published: December 3, 2012

 • Chuẩn bị 40 mins
 • Nấu ăn: 30 mins
 • Sẳn sàng: 2 hrs 10 mins

 • Năng suất: 22 balls (golf ball size) (6-8 Servings)

TIP: *If you want firmer dumplings, mix 350g glutinous rice flour with 50g rice flour

Print
Thành phần
 • 200 g đậu xanh bóc vỏ
 • 1 mcf muối
 • 1 ms đường
 • 3 ms hành phi
 • 3 ms dầu ăn
 • 400 g bột nếp
 • 300 g đường nâu hoặc đường thốt nốt
 • 1 nhánh gừng bằng ngón tay cái, cắt sợi
Hướng dẫn

TIP:
*If you want firmer dumplings, mix 350g glutinous rice flour with 50g rice flour