Category: Chicken

CHÂN GÀ HUYỀN BÍ

CHÂN GÀ HUYỀN BÍBy Helen Le Published: January 20, 2022Chuẩn bị 15 minsNấu ăn: 40 minsSẳn sàng: 55 minsNăng suất: 2-3 ServingsCHÂN GÀ HUYỀN BÍ – Watch how to make it on Youtube  Trang …Nấu chín: Korean InfluenceCấp độ kỹ năng: ModerateModerateModerateModerateModerateModerateModeratePrint Thành phần5-7 chân…