Recipe: Avocado ice-cream - Kem trái bơ

By Helen Le Published: July 11, 2016

  Print
  Thành phần
  • 3 trái bơ
  • 4
  • 150 ml
  Hướng dẫn