Brown Rice in a Butternut Squash - Cơm hấp trái bí

By Helen Le Published: October 9, 2020

  • Chuẩn bị 15 mins

  • Năng suất: 2 Servings

Print
Thành phần
  • 1 trái trái bí đỏ hồ lô
Hướng dẫn
  • alo 123 con gà con vịt