Broken Rice with Grilled Pork Chop and Meatloaf – Com Tam Suon Cha TrungBy Helen Le Published: January 14, 2014Đây là món đặc sản không thể bỏ qua của ẩm thực Sài Gòn. Nấu chín: Southern VietnamKhóa học EntréeCấp độ kỹ năng: ModeratePrint Thành phần…