Hu Tieu Nam Vang Phnom Penh Noodle soup (Kuy teav)By Helen Le Published: March 7, 2013Chuẩn bị 30 minsNấu ăn: 2 hrs 0 minSẳn sàng: 2 hrs 30 minsNăng suất: 6 ServingsNấu chín: Southern VietnamKhóa học NoodleCấp độ kỹ năng: ModeratePrint Thành phần *Phần nước…