Recipe: Tofu wrapped in betel leaf -Đậu phụ cuộn lá lốtBy Helen Le Published: January 30, 2018Chuẩn bị 20 minsNấu ăn: 20 minsSẳn sàng: 55 minsNăng suất: 30-35 pcs (2-4 Servings)Đậu phụ là nguyên liệu chính của các món ăn chay ở Việt Nam. Ở…