Stuffed Bitter Melon Soup – Canh Kho Qua Nhoi ThitBy Helen Le Published: November 1, 2013Chuẩn bị 20 minsNấu ăn: 30 minsSẳn sàng: 1 hr 20 minsNăng suất: 6 ServingsCanh khổ qua thườnng được nấu trong các dịp lễ Tết, đặc biệt để cúng tất…