Recipe: Garlic Chive Dumplings – Bánh hẹBy Helen Le Published: December 5, 2016Chuẩn bị 45 minsNấu ăn: 30 minsSẳn sàng: 1 hr 15 minsNăng suất: 4 (2 Servings)Nấu chín: ChineseKhóa học SnackCấp độ kỹ năng: ModeratePrint Thành phần100 g bột năng 100 g bột gạo…