Recipe: Fried Prawn Cake – Bánh CốngBy Helen Le Published: February 1, 2015Chuẩn bị 45 minsNấu ăn: 45 minsSẳn sàng: 3 hrs 30 minsNăng suất: 10 pcsNấu chín: Southern VietnamKhóa học Traditional Cake (Bánh)Cấp độ kỹ năng: ModeratePrint Thành phần Phần nhân 100 g thịt…