Recipe: Duck Noodle Soup w/ Bamboo Shoot – Bún măng vịtBy Helen Le Published: December 24, 2015Chuẩn bị 30 minsNấu ăn: 60 minsSẳn sàng: 1 hr 30 minsNăng suất: 4-6 ServingsNấu chín: VietnamKhóa học NoodleCấp độ kỹ năng: ModeratePrint Thành phần1 con vịt 1 củ…