Bánh Tằm – Silkworm cakeBy Helen Le Published: June 26, 2012Chuẩn bị 10 minsNấu ăn: 25 minsSẳn sàng: 35 minsNăng suất: 4-6 ServingsNấu chín: VietnamKhóa học Traditional Cake (Bánh)Cấp độ kỹ năng: EasyPrint Thành phần40 g khoai mì (sắn) bào 1/3 chén đưòng 70g đưòng(1/3…