Bánh chuối nướng – Baked banana cake/puddingBy Helen Le Published: September 18, 2012Năng suất: 6-8 slices (4-6 Servings)Nấu chín: VietnamKhóa học DessertCấp độ kỹ năng: EasyPrint Thành phần500 g chuối sứ (đã lột vỏ)2 – 3 ms đường 2 ms rượu rum tùy chọn2 sữa…