Chè bánh lọt – Worm-like jelly dessert (Cendol, Lod Chong)By Helen Le Published: October 7, 2012Chuẩn bị 20 minsNấu ăn: 20 minsSẳn sàng: 40 minsNăng suất: 4-6 ServingsNấu chín: Southern VietnamKhóa học DessertCấp độ kỹ năng: ModeratePrint Thành phần *Làm bánh lọt* 60 g bột…