BÁNH SANDWICH BƠ By Helen Le Published: January 20, 2022Chuẩn bị 5 minsNấu ăn: 5 minsSẳn sàng: 10 minsBÁNH SANDWICH BƠ – AVOCADO TOAST – Watch how to make it on YoutubeCấp độ kỹ năng: EasyPrint Thành phần2 quả bơ muối chanh đường dầu olive…