Tag: vegan

Scorched rice with vegetarian braised fish sauce – Cơm cháy kho quẹt

Scorched rice with vegetarian braised fish sauce – Cơm cháy kho quẹtBy Helen Le Published: January 1, 2021Chuẩn bị 15 minsNấu ăn: 20 minsSẳn sàng: 35 minsNăng suất: 2-3 ServingsNấu chín: VietnamVietnamVietnamVietnamVietnamVietnamVietnamVietnamKhóa học VegetarianVegetarianVegetarianVegetarianVegetarianCấp độ kỹ năng: ModeratePrint Thành phần1 chén cơm nóng 50 g…

Seaweed drink – Sâm rong biển

Seaweed drink – Sâm rong biểnBy Helen Le Published: November 7, 2020Chuẩn bị 15 minsNấu ăn: 15 minsSẳn sàng: 30 minsNăng suất: 1-2 ServingsKhóa học DrinkCấp độ kỹ năng: EasyEasyPrint Thành phần10 g rong biển sâm 1 l nước 5 g thục địa 2 g…