Vietnamese Crispy Dumplings (Bánh gối/ Bánh xếp /Bánh quai vạc)By Helen Le Published: March 28, 2014Chuẩn bị 45 minsNấu ăn: 30 minsSẳn sàng: 1 hr 30 minsNăng suất: 20-25Nấu chín: VietnamKhóa học SnackCấp độ kỹ năng: ModeratePrint Thành phần *Phần vỏ bánh* 300 g vỏ…