Course: Appetizer

Grape salad with roast pork and morning glory – Gỏi nho với rau muống chẻ và thịt quay

Grape salad with roast pork and morning glory – Gỏi nho với rau muống chẻ và thịt quayBy Helen Le Published: October 13, 2020Chuẩn bị 20 minsNấu ăn: 20 minsSẳn sàng: 40 minsNăng suất: 1 (3-4 Servings)Chào mọi người, hôm nay hãy cùng Helen vào…