Category: greens

Fried chickpea tofu in lemongrass – Đậu phụ đậu gà ủ rơm

Fried chickpea tofu in lemongrass – Đậu phụ đậu gà ủ rơmBy Helen Le Published: January 3, 2021Chuẩn bị 15 minsNấu ăn: 20 minsSẳn sàng: 35 minsNăng suất: 2-3 ServingsNấu chín: Western influenceKhóa học VegetarianVegetarianVegetarianCấp độ kỹ năng: ModerateModerateModeratePrint Thành phần200 g đậu gà khô…